Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Pula Botswana (BWP)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Pula Botswana (BWP)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
04/10/22 27.473 Lượng 3.511,31 14,65 %
732,62 Gram 93,63
22.787 Ounce 2.912,37
732.618 Kilo 93.634,84