Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Rúp Belarus (BYN)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Rúp Belarus (BYN)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 5.089,98 Lượng -2.441,59 -32,81 %
135,73 Gram -65,11
4.221,76 Ounce -2.025,12
135.733 Kilo -65.108,99