Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Rúp Belarus (BYN)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Rúp Belarus (BYN)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 5.089,98 Lượng -279,73 -5,30 %
135,73 Gram -7,46
4.221,76 Ounce -232,02
135.733 Kilo -7.459,50