Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Rúp Belarus (BYN)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Rúp Belarus (BYN)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 5.089,98 Lượng 1.966,73 64,84 %
135,73 Gram 52,45
4.221,76 Ounce 1.631,25
135.733 Kilo 52.446,04