Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Đô la Belize (BZD)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Đô la Belize (BZD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
07/12/23 4.891,19 Lượng 160,46 3,43 %
130,43 Gram 4,28
4.056,88 Ounce 133,09
130.432 Kilo 4.278,99