Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Đô la Belize (BZD)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Đô la Belize (BZD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
11/08/22 4.316,23 Lượng 228,18 5,54 %
115,10 Gram 6,08
3.579,99 Ounce 189,26
115.100 Kilo 6.084,72