Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Đô la Belize (BZD)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Đô la Belize (BZD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 4.029,99 Lượng -442,76 -10,05 %
107,47 Gram -11,81
3.342,58 Ounce -367,24
107.466 Kilo -11.807,05