Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Đô la Belize (BZD)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Đô la Belize (BZD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 4.029,99 Lượng -574,46 -12,66 %
107,47 Gram -15,32
3.342,58 Ounce -476,47
107.466 Kilo -15.318,93