Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Đô la Belize (BZD)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Đô la Belize (BZD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 4.029,99 Lượng 806,52 25,54 %
107,47 Gram 21,51
3.342,58 Ounce 668,95
107.466 Kilo 21.507,26