Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng 60 ngày qua tính theo Đô la Canada (CAD)

Giá Vàng trong 60 ngày qua tính theo Đô la Canada (CAD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
27/09/22 2.695,45 Lượng -15,86 -0,58 %
71,879 Gram -0,42
2.235,68 Ounce -13,15
71.879 Kilo -422,85