Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Đô la Canada (CAD)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Đô la Canada (CAD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
08/06/23 3.165,77 Lượng 40,14 1,29 %
84,421 Gram 1,07
2.625,77 Ounce 33,29
84.421 Kilo 1.070,33