Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Đô la Canada (CAD)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Đô la Canada (CAD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 2.717,79 Lượng 24,13 0,90 %
72,474 Gram 0,64
2.254,20 Ounce 20,02
72.474 Kilo 643,55