Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Đô la Canada (CAD)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Đô la Canada (CAD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
07/12/23 3.325,81 Lượng 317,94 10,71 %
88,688 Gram 8,48
2.758,51 Ounce 263,70
88.688 Kilo 8.478,28