Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Đô la Canada (CAD)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Đô la Canada (CAD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
08/06/23 3.165,77 Lượng 391,69 14,15 %
84,421 Gram 10,45
2.625,77 Ounce 324,88
84.421 Kilo 10.445,18