Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Đô la Canada (CAD)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Đô la Canada (CAD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
27/09/22 2.695,45 Lượng -336,38 -11,10 %
71,879 Gram -8,97
2.235,68 Ounce -279,00
71.879 Kilo -8.970,21