Bullion Rates > Giá Vàng hiện nay theo Đô la Canada (CAD)

Giá Vàng gần đây theo Đô la Canada (CAD)

Ngày Giờ Ngày / Giờ Giá Đơn vị Chênh lệch giá Giá thấp Giá cao
12/08/22 UTC 9:05 PM UTC 12/08/22 9:05 PM UTC 2.775,60 Lượng 21,29 0,77 % 2.746,17 2.775,69
74,016 Gram 0,57 73,231 74,018
2.302,15 Ounce 17,65 2.277,74 2.302,23
74.016 Kilo 567,61 73.231 74.018