Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Franc Thụy Sĩ (CHF)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Franc Thụy Sĩ (CHF)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
07/12/23 2.141,06 Lượng 17,24 0,82 %
57,095 Gram 0,46
1.775,85 Ounce 14,30
57.095 Kilo 459,84