Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Franc Thụy Sĩ (CHF)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Franc Thụy Sĩ (CHF)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
11/08/22 2.031,64 Lượng 32,58 1,62 %
54,177 Gram 0,87
1.685,10 Ounce 27,02
54.177 Kilo 868,83