Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Franc Thụy Sĩ (CHF)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Franc Thụy Sĩ (CHF)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
28/09/22 1.953,02 Lượng 5,47 0,28 %
52,081 Gram 0,15
1.619,89 Ounce 4,54
52.081 Kilo 145,82