Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Franc Thụy Sĩ (CHF)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Franc Thụy Sĩ (CHF)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
25/11/22 2.000,30 Lượng 49,15 2,52 %
53,341 Gram 1,31
1.659,10 Ounce 40,76
53.341 Kilo 1.310,55