Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Franc Thụy Sĩ (CHF)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Franc Thụy Sĩ (CHF)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
26/09/22 1.944,59 Lượng 440,39 29,28 %
51,856 Gram 11,74
1.612,89 Ounce 365,27
51.856 Kilo 11.743,66