Bullion Rates > Giá Vàng hiện nay theo Franc Thụy Sĩ (CHF)

Giá Vàng gần đây theo Franc Thụy Sĩ (CHF)

Ngày Giờ Ngày / Giờ Giá Đơn vị Chênh lệch giá Giá thấp Giá cao
12/08/22 UTC 9:05 PM UTC 12/08/22 9:05 PM UTC 2.044,89 Lượng 13,24 0,65 % 2.027,43 2.045,97
54,530 Gram 0,35 54,065 54,559
1.696,08 Ounce 10,98 1.681,60 1.696,98
54.530 Kilo 353,16 54.065 54.559