Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Peso Chile (CLP)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Peso Chile (CLP)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 1.964.817 Lượng -81.457,26 -3,98 %
52.395 Gram -2.172,19
1.629.670 Ounce -67.562,77
52.395.120 Kilo -2.172.193,56