Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Peso Chile (CLP)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Peso Chile (CLP)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 1.907.270 Lượng 159.512,14 9,04 %
50.861 Gram 4.253,66
1.581.939 Ounce 132.303,52
50.860.523 Kilo 4.253.656,99