Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Nhân dân tệ Trung Quốc (CNY)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Nhân dân tệ Trung Quốc (CNY)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 14.471 Lượng 406,75 2,89 %
385,90 Gram 10,85
12.003 Ounce 337,37
385.896 Kilo 10.846,60