Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng 60 ngày qua tính theo Nhân dân tệ Trung Quốc (CNY)

Giá Vàng trong 60 ngày qua tính theo Nhân dân tệ Trung Quốc (CNY)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 14.262 Lượng 67,37 0,48 %
380,33 Gram 1,80
11.830 Ounce 55,88
380.329 Kilo 1.796,43