Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Nhân dân tệ Trung Quốc (CNY)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Nhân dân tệ Trung Quốc (CNY)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 14.262 Lượng 485,71 3,56 %
380,33 Gram 12,95
11.830 Ounce 402,86
380.329 Kilo 12.952,21