Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Nhân dân tệ Trung Quốc (CNY)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Nhân dân tệ Trung Quốc (CNY)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 14.262 Lượng 3.814,50 36,98 %
380,33 Gram 101,72
11.830 Ounce 3.163,85
380.329 Kilo 101.720,12