Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Peso Colombia (COP)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Peso Colombia (COP)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 8.916.103 Lượng 30.480,32 0,35 %
237.763 Gram 812,81
7.395.248 Ounce 25.281,17
237.762.740 Kilo 812.808,49