Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng 60 ngày qua tính theo Colon Costa Rica (CRC)

Giá Vàng trong 60 ngày qua tính theo Colon Costa Rica (CRC)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
26/09/22 1.235.400 Lượng -164.798,85 -11,77 %
32.944 Gram -4.394,64
1.024.673 Ounce -136.688,46
32.943.992 Kilo -4.394.636,08