Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Colon Costa Rica (CRC)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Colon Costa Rica (CRC)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
24/04/24 1.400.923 Lượng 119.727,96 9,35 %
37.358 Gram 3.192,75
1.161.962 Ounce 99.305,49
37.357.958 Kilo 3.192.745,58