Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Colon Costa Rica (CRC)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Colon Costa Rica (CRC)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
24/04/24 1.400.923 Lượng 473.774,39 51,10 %
37.358 Gram 12.633,98
1.161.962 Ounce 392.960,82
37.357.958 Kilo 12.633.983,62