Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Peso Cuba (CUP)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Peso Cuba (CUP)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 51.360 Lượng 944,08 1,87 %
1.369,60 Gram 25,18
42.599 Ounce 783,05
1.369.598 Kilo 25.175,56