Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Escudo Cabo Verde (CVE)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Escudo Cabo Verde (CVE)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 232.939 Lượng 5.816,35 2,56 %
6.211,70 Gram 155,10
193.205 Ounce 4.824,23
6.211.698 Kilo 155.102,74