Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Koruna Séc (CZK)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Koruna Séc (CZK)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 51.526 Lượng 707,86 1,39 %
1.374,02 Gram 18,88
42.737 Ounce 587,12
1.374.015 Kilo 18.876,35