Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Franc Djibouti (DJF)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Franc Djibouti (DJF)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 382.043 Lượng 9.478,03 2,54 %
10.188 Gram 252,75
316.876 Ounce 7.861,32
10.187.813 Kilo 252.747,37