Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Krone Đan Mạch (DKK)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Krone Đan Mạch (DKK)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 15.636 Lượng 288,24 1,88 %
416,97 Gram 7,69
12.969 Ounce 239,07
416.967 Kilo 7.686,41