Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Krone Đan Mạch (DKK)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Krone Đan Mạch (DKK)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/02/24 16.814 Lượng 182,54 1,10 %
448,36 Gram 4,87
13.946 Ounce 151,41
448.363 Kilo 4.867,86