Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Krone Đan Mạch (DKK)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Krone Đan Mạch (DKK)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
24/04/24 19.469 Lượng 3.567,58 22,44 %
519,18 Gram 95,14
16.148 Ounce 2.959,04
519.177 Kilo 95.135,44