Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Krone Đan Mạch (DKK)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Krone Đan Mạch (DKK)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 15.230 Lượng 846,90 5,90 %
406,14 Gram 22,58
12.633 Ounce 702,44
406.145 Kilo 22.584,08