Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Krone Đan Mạch (DKK)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Krone Đan Mạch (DKK)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
24/04/24 19.469 Lượng 9.132,10 88,34 %
519,18 Gram 243,52
16.148 Ounce 7.574,40
519.177 Kilo 243.522,63