Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Krone Đan Mạch (DKK)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Krone Đan Mạch (DKK)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
25/11/22 15.132 Lượng 5.333,60 54,43 %
403,52 Gram 142,23
12.551 Ounce 4.423,83
403.525 Kilo 142.229,35