Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Peso Dominicana (DOP)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Peso Dominicana (DOP)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
11/08/22 116.701 Lượng 5.015,83 4,46 %
3.112,03 Gram 133,76
96.795 Ounce 4.160,26
3.112.032 Kilo 133.755,40