Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Peso Dominicana (DOP)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Peso Dominicana (DOP)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
07/12/23 139.337 Lượng 4.807,42 3,62 %
3.715,64 Gram 128,20
115.569 Ounce 3.987,40
3.715.642 Kilo 128.197,89