Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Peso Dominicana (DOP)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Peso Dominicana (DOP)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 107.577 Lượng 32.073,93 43,42 %
2.868,72 Gram 855,30
89.227 Ounce 26.602,96
2.868.719 Kilo 855.304,87