Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Bảng Ai Cập (EGP)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Bảng Ai Cập (EGP)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
24/04/24 133.760 Lượng 59.355,89 79,78 %
3.566,93 Gram 1.582,82
110.944 Ounce 49.231,32
3.566.928 Kilo 1.582.823,73