Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Bảng Ai Cập (EGP)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Bảng Ai Cập (EGP)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 39.262 Lượng 5.512,87 16,65 %
1.046,97 Gram 147,01
32.565 Ounce 4.572,52
1.046.975 Kilo 147.009,88