Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Bảng Ai Cập (EGP)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Bảng Ai Cập (EGP)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
24/04/24 133.760 Lượng 91.256,36 214,70 %
3.566,93 Gram 2.433,50
110.944 Ounce 75.690,40
3.566.928 Kilo 2.433.502,92