Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Bảng Ai Cập (EGP)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Bảng Ai Cập (EGP)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 39.262 Lượng 3.113,11 8,77 %
1.046,97 Gram 83,02
32.565 Ounce 2.582,09
1.046.975 Kilo 83.016,15