Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Bảng Ai Cập (EGP)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Bảng Ai Cập (EGP)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
24/04/24 133.760 Lượng 107.269,25 404,93 %
3.566,93 Gram 2.860,51
110.944 Ounce 88.971,91
3.566.928 Kilo 2.860.513,35