Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Birr Ethiopia (ETB)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Birr Ethiopia (ETB)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 111.729 Lượng 2.185,19 1,99 %
2.979,45 Gram 58,27
92.671 Ounce 1.812,46
2.979.447 Kilo 58.271,85