Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Birr Ethiopia (ETB)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Birr Ethiopia (ETB)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
23/03/23 129.317 Lượng 11.015,59 9,31 %
3.448,46 Gram 293,75
107.259 Ounce 9.136,62
3.448.461 Kilo 293.749,08