Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Birr Ethiopia (ETB)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Birr Ethiopia (ETB)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
24/04/24 159.594 Lượng 10.247,63 6,86 %
4.255,84 Gram 273,27
132.371 Ounce 8.499,65
4.255.837 Kilo 273.270,09