Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Birr Ethiopia (ETB)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Birr Ethiopia (ETB)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
14/06/24 161.005 Lượng 13.287,82 9,00 %
4.293,47 Gram 354,34
133.542 Ounce 11.021,27
4.293.467 Kilo 354.341,94