Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Birr Ethiopia (ETB)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Birr Ethiopia (ETB)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
08/06/23 129.487 Lượng 8.216,65 6,82 %
3.452,98 Gram 219,11
107.400 Ounce 6.815,10
3.452.978 Kilo 219.110,70