Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Birr Ethiopia (ETB)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Birr Ethiopia (ETB)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
25/11/22 112.118 Lượng 30.218,67 36,90 %
2.989,82 Gram 805,83
92.994 Ounce 25.064,15
2.989.823 Kilo 805.831,13