Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Birr Ethiopia (ETB)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Birr Ethiopia (ETB)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
14/06/24 161.005 Lượng 113.905,27 241,84 %
4.293,47 Gram 3.037,47
133.542 Ounce 94.476,00
4.293.467 Kilo 3.037.473,94