Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Birr Ethiopia (ETB)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Birr Ethiopia (ETB)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
08/06/23 129.487 Lượng 85.580,78 198,39 %
3.452,98 Gram 2.282,15
107.400 Ounce 70.982,93
3.452.978 Kilo 2.282.154,10