Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Euro (EUR)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Euro (EUR)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 2.100,64 Lượng 38,40 1,86 %
56,017 Gram 1,02
1.742,33 Ounce 31,85
56.017 Kilo 1.024,09