Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Euro (EUR)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Euro (EUR)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 2.048,36 Lượng -42,58 -2,04 %
54,623 Gram -1,14
1.698,96 Ounce -35,32
54.623 Kilo -1.135,47