Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Euro (EUR)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Euro (EUR)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 2.048,36 Lượng 244,99 13,61 %
54,623 Gram 6,53
1.698,96 Ounce 203,20
54.623 Kilo 6.533,09