Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Euro (EUR)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Euro (EUR)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 2.048,36 Lượng 116,00 6,01 %
54,623 Gram 3,09
1.698,96 Ounce 96,22
54.623 Kilo 3.093,45