Bullion Rates > Giá Vàng hiện nay theo Euro (EUR)

Giá Vàng gần đây theo Euro (EUR)

Ngày Giờ Ngày / Giờ Giá Đơn vị Chênh lệch giá Giá thấp Giá cao
12/08/22 UTC 9:05 PM UTC 12/08/22 9:05 PM UTC 2.116,68 Lượng 25,94 1,24 % 2.088,06 2.118,02
56,445 Gram 0,69 55,682 56,481
1.755,63 Ounce 21,52 1.731,89 1.756,74
56.445 Kilo 691,76 55.682 56.481