Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Đô la Fiji (FJD)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Đô la Fiji (FJD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 4.710,67 Lượng 66,11 1,42 %
125,62 Gram 1,76
3.907,15 Ounce 54,83
125.618 Kilo 1.762,90